Verklaring van erfrecht

Wie is bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen?
Na het overlijden van een dierbare, kunt u bij ons op kantoor terecht voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. Wij leggen in een verklaring van erfrecht vast wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Deze verklaring geldt als bewijs voor banken, verzekeraars en andere betrokkenen.

Voor het opstellen van de verklaring van erfrecht raadplegen wij het centraal testamentenregister om te zien of de overledene een testament heeft opgesteld, vragen wij zo nodig het testament op, brengen we de erfgenamen in kaart en informeren wij daarna de erfgenamen. Deze kunnen aangeven of ze de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen. Vervolgens stellen wij de verklaring op.

Het is verstandig om goed na te denken over de eventuele wijze van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Als erfgenaam heeft u de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Indien u de nalatenschap zuiver aanvaardt, verkrijgt u niet alleen de bezittingen uit de nalatenschap maar bent u ook verplicht de schulden uit de nalatenschap te voldoen.
Wanneer de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de bezittingen, bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de betaling van de schulden die tot de nalatenschap behoren.

Let op! Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap kan schriftelijk gebeuren, maar kan ook 'door u als erfgenaam te gedragen', bijvoorbeeld doordat u goederen van de nalatenschap alvast gaat verdelen.

Als u niet weet hoe de nalatenschap is samengesteld of vermoedt dat er wellicht meer schulden zijn dan bezittingen, dan adviseren wij u om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Indien u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, kunt u niet met uw privévermogen aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel negatief saldo van de nalatenschap, mits u de wettelijke regels die verbonden zijn aan de beneficiaire aanvaarding nakomt. De beneficiaire aanvaarding dient via de Rechtbank te verlopen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Indien u om wat voor reden dan ook geen prijs stelt op de nalatenschap, kunt u de nalatenschap verwerpen. U wordt dan geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U kunt op geen enkele manier meer aanspraak maken op de nalatenschap en u bent niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De verwerping dient via de Rechtbank te verlopen. Wij kunnen dit ook voor u regelen.

Wij informeren u graag over de keuzemogelijkheden omtrent het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, de consequenties hiervan en over de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Het maken van een weloverwogen keuze is belangrijk, omdat de wijze van aanvaarding onherroepelijk is.

Meer informatie treft u ook aan in onze brochure: “Een erfenis, wat nu?”