Verdeling na einde relatie/huwelijk

Akte van verdeling
Na de verbreking van een relatie of huwelijk, zullen de (ex-)partners vaak financieel onafhankelijk van elkaar verder willen. Goederen die gemeenschappelijk zijn, zullen moeten worden verdeeld tussen de (ex-)partners. Roerende zaken, zoals auto en inboedel, kunt u zonder tussenkomst van een notaris zelf verdelen. Maar bij de verdeling van een woning die op naam van u samen staat of in de gemeenschap van goederen valt, moet u een notaris inschakelen. Via een notariële akte van verdeling kan één van u beiden eigenaar van het huis worden. De woning, de hypotheek en de daarbij horende levensverzekering/polissen/bankspaarrekeningen komen dan op deze naam te staan. De (ex-)partner dient zo nodig 'uitgekocht' te worden.

Wij stellen graag voor u een notariële akte van verdeling op. Hierbij kunt u tegelijkertijd vaststellen welk bedrag de 'nieuwe' eigenaar eventueel moet uitbetalen aan de (ex-)partner. Ook regelen wij inschrijving van een afschrift van de akte in het openbare register bij het Kadaster.

De overige afspraken kunnen wij eventueel voor u vastleggen in een overeenkomst/convenant. U moet hierbij tot overeenstemming komen over alimentatie (bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap), de verdeling van (gemeenschappelijke) goederen en de verdeling van eventuele pensioenrechten (bij huwelijk/geregisterd partnerschap). Als er kinderen zijn, moet u ook hier afspraken over maken.

Komt u er niet uit? Als onafhankelijke partij geven wij u hierin graag advies. Stelt u geen convenant/overeenkomst op, dan kunnen wij de afspraken over verdeling van goederen voor u opnemen in de notariële akte van verdeling.

Aandachtspunt na de beëindiging van uw relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap is tevens uw testament, dat u wellicht samen met uw ex-partner heeft opgesteld. Over de herroeping of wijziging van uw testament adviseren wij u ook.