Samenwonen

Voor samenwoners heeft de wet niets geregeld, alle bezittingen en schulden blijven automatisch apart en u heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Om het één en ander ten opzichte van elkaar goed geregeld te hebben, kunt u een samenlevingscontract opstellen. In een samenlevingscontract legt u afspraken vast over het samenwonen. De afspraken gaan onder meer over de woning en andere goederen, de verdeling van de kosten van de huishouding en het partnerpensioen. Door het opstellen van een samenlevingscontract voorkomt u daarnaast eventuele problemen ten aanzien van de gemeenschappelijke goederen bij overlijden van één van u beiden of als de relatie wordt beëindigd.

Wij adviseren u graag over welke zaken u het beste in het samenlevingscontract kunt opnemen. Hierbij komt ook aan de orde of een testament wenselijk is.

Meer informatie treft u ook aan in onze brochures:  
* Samen verder
* Hoe regel ik mijn nalatenschap.