Kinderen

Baby op komst?
Het vastleggen van de mooiste naam voor jullie kind is belangrijk! Maar daarnaast zijn er nog verschillende zaken die juridisch goed geregeld moeten worden. Als je zwanger bent sta je er misschien niet direct bij stil, maar heb je wel aan het volgende gedacht?

Erkenning
Wanneer je getrouwd bent, beschouwt de wet de echtgenoot automatisch als vader van de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren. Wanneer je niet getrouwd bent, zal de biologische vader het kind moeten erkennen om zich ook in juridische zin de vader te kunnen noemen.

Ouderlijk gezag
Indien de juridische vader en moeder met elkaar zijn gehuwd of geregistreerd zijn als partner, hebben zij gezamenlijk het ouderlijk gezag. De vader die echter niet gehuwd of geregistreerd is met de moeder van zijn kind heeft niet het ouderlijk gezag over zijn kind. Alleen de moeder heeft in dat geval automatisch het gezag. Als de vader ook het ouderlijk gezag wil verkrijgen, dan moeten de ouders samen een verzoek tot aantekening in het gezagsregister indienen bij de Rechtbank.

Voogdij
Als beide ouders er niet meer zijn, wie dient dan de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich te nemen? In een dergelijk geval moet een voogd benoemd worden door de kantonrechter. De voogd is belast met de verzorging en opvoeding van de kinderen en heeft het beheer over hun vermogen als ze minderjarig zijn. Wil je als ouders zelf bepalen wie voogd over je minderjarige kinderen wordt, dan kan in een testament daarvoor een voorziening worden getroffen.

Vererving
En als één van de ouders overlijdt, erft de langstlevende dan wel alles? Als je ongehuwd samenwoont erf je niet automatisch van elkaar. Deze, over het algemeen onwenselijke, situatie kan worden voorkomen door het opstellen van testamenten, vaak in combinatie met een samenlevingscontract. Ook als je gehuwd of geregistreerd als partner bent en je wel van elkaar erft, zijn er een aantal redenen om langstlevende-testamenten op te maken, waaronder het uitbreiden van de rechten die kinderen hebben om in bepaalde gevallen hun erfdeel op te eisen en voormelde voogdijregeling.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons kantoor opnemen.