Levering woning

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Een nieuwe stap in uw leven.

De verkoop/koop van uw woning wordt geregeld in de koopovereenkomst, die vaak met tussenkomst van één of meerdere makelaars (één voor de verkoper en mogelijk één voor de koper) tot stand komt. Volgens de Nederlandse wet bent u daarmee nog geen eigenaar geworden. Daarvoor is de tussenkomst van de notaris nodig.

Wij controleren de koopovereenkomst, zorgen dat de in de koopovereenkomst neergelegde afspraken worden uitgevoerd, controleren een aantal zaken (zoals erfdienstbaarheden en of de verkoper wel bevoegd is om de woning te verkopen) en zorgen ervoor dat u eigenaar wordt van uw droomwoning zonder onaangename juridische verrassingen.

Door het opmaken van een notariële akte van levering en de inschrijving daarvan bij het kadaster bent u als koper de nieuwe eigenaar geworden.

Lees meer

Alle gebruikelijke werkzaamheden worden verricht voor het bovenstaande tarief wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
- alle door Suwijn Notarissen opgevraagde gegevens, waaronder legitimatiebewijs/legitimatiebewijzen van de (ver)kopers, zijn uiterlijk drie weken voor het passeren van de akte aangeleverd;
- het gaat om een bestaand pand en met een geheel kadastraal perceel.

Onder de gebruikelijke werkzaamheden worden verstaan, de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de Code HOT (Code Helder Offrere en Tariferen) van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) onder het Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden.