Levenstestament

Levenstestament
Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Wat gebeurt er als u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen? Stel dat in zo’n geval uw woning verkocht moet worden: wie moet dit voor u kunnen regelen? En wie regelt andere financiële of medische zaken? Als u zelf de regie over uw leven wilt houden en alles volgens uw wensen en behoeften wenst te laten vastleggen, dan biedt een levenstestament uitkomst.

Meer informatie treft u ook aan in onze brochures:
Wie geeft u het vertrouwen?”
Het levenstestament
"Waar zeg ik JA tegen?"