Koopovereenkomst woning

Een huis kopen is een belangrijke stap in uw leven. Het is belangrijk dat de afspraken die u met de verkoper heeft gemaakt worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit is de basis voor de overdracht van het huis. De koopovereenkomst wordt vaak door de makelaar opgesteld.

Als u een huis, appartement of vakantiewoning wilt kopen moet u de afspraken schriftelijk vastleggen in een koopovereenkomst. Pas dan is er sprake van een rechtsgeldige koop ten aanzien van het huis. Mondelinge afspraken zijn sinds 1 september 2003 niet meer geldig.

Nadat de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben getekend en de koper een exemplaar heeft ontvangen, heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. In deze periode mag de koper, zonder opgaaf van reden, nog afzien van de koop. Na deze periode bent u verplicht het huis af te nemen, behoudens eventuele andere ontbindende voorwaarden.

Wij geven u graag advies over welke rechten en plichten er uit de koopovereenkomst voortvloeien. Indien de verkoop zonder tussenkomst van een makelaar tot stand komt, dan kunnen wij de koopovereenkomst ook voor u beoordelen of opstellen. Daarnaast kunnen wij de koopovereenkomst ook voor u laten inschrijven bij het Kadaster. Dit biedt u als koper gedurende maximaal zes maanden bescherming tegen een faillissement van de verkoper. Als deze voor de vastgestelde verkoopdatum failliet gaat, gaat de koop toch gewoon door.