Informatie Wet Langdurige Zorg

Eigen bijdrage in de zorg vanaf 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ingrijpend gewijzigd. De eigen bijdrage wordt niet meer enkel op basis van het inkomen vastgesteld, maar er vindt sinds 1 januari 2013 ook een vermogenstoets plaats.

Wilt u weten hoe u uw eventuele eigen bijdrage kunt beperken? Wij geven u graag advies.