Hypotheek

Als u geld wilt lenen voor uw woning, dan wil de geldverstrekker vaak uw woning als onderpand. Er dient een recht van hypotheek te worden gevestigd. Hiervoor stelt de notaris een hypotheekakte op.

Aan dit recht zal de geldverstrekker voorwaarden verbinden. Dit betekent dat u voortaan gebonden bent aan beperkingen. U mag bijvoorbeeld de woning niet verhuren zonder eerst toestemming te vragen aan de geldverstrekker. Over deze en andere beperkingen kunnen wij u nader informeren.

Lees meer

Alle gebruikelijke werkzaamheden worden verricht voor het bovenstaande tarief wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
- alle door Suwijn Notarissen opgevraagde gegevens, waaronder legitimatiebewijs/legitimatiebewijzen van de (ver)kopers, zijn uiterlijk drie weken voor het passeren van de akte aangeleverd;
- het gaat om een bestaand pand en met een geheel kadastraal perceel;
- er is sprake van een algehele doorhaling van één hypotheerecht.

 Onder de gebruikelijke werkzaamheden worden verstaan, de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de Code HOT (Code Helder Offreren en Tariferen) van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) onder het Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden.