Trouwen/geregistreerd partnerschap

Bent u van plan te gaan trouwen of uw partnerschap te laten registreren?
Allereerst gefeliciteerd met het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een volgende stap in uw relatie is gezet. Voordat u elkaar het 'ja-woord' kunt geven, dient u eerst in ondertrouw te gaan.

Ondertrouw
Sinds 1 september 2015 is de oude vorm van ondertrouw verleden tijd. U kunt tegenwoordig volstaan met een elektronische melding van uw voornemen aan de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. Wilt u een melding gaan doen, dan moet u wel rekening houden met een wettelijke termijn van twee weken. Dat betekent dat u uw voornemen minimaal twee weken voor de trouwdatum op de website van de betreffende gemeente officieel moet melden.

Voorwaarden
Doordat ondertrouw nu digitaal afgewikkeld kan worden, wordt u minder of niet meer gewezen op het eventuele belang van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen of met het maken van voorwaarden. Als u vooraf niets bij de notaris regelt, dan is er automatisch sprake van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Zo heeft de wet dit sinds 1 januari 2018 geregeld. In de te maken voorwaarden kunt u ook kiezen voor de ''ouderwetse'' algehele gemeenschap van goederen.

Indien u bepaalde bezittingen en/of schulden apart wenst te houden, bijvoorbeeld omdat uzelf of uw partner een bedrijf heeft of dit in de toekomst wil starten dan wel omdat u uw familievermogen apart wenst te houden, dan kan het verstandig zijn om voorwaarden op te laten stellen door de notaris. In deze voorwaarden legt u afspraken vast over de verdeling van geld en ander vermogen tijdens uw huwelijk.

Ons advies is om voorafgaand aan de melding bij de gemeente (van uw ondertrouw) bij ons langs te komen om (vrijblijvend) te praten over de wettelijke regeling en/of het laten opstellen van voorwaarden. Het is belangrijk om de zakelijke en juridische kanten van uw verbintenis goed te regelen.