Executeur

Wie is bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen?
In een testament kunt u zelf een executeur benoemen. Dit kan een familielid, een kennis of een onafhankelijke derde zijn. Het is  belangrijk dat u vertrouwen heeft in de persoon die u tot executeur wenst te benoemen. De executeur is namelijk degene die uw nalatenschap afwikkelt. Hij regelt over het algemeen niet alleen de begrafenis of crematie, maar regelt ook andere praktische zaken (het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het afhandelen van verzekeringen, het voldoen van schulden en het opheffen van bankrekeningen). Daarnaast draagt de executeur ook zorg voor de afhandeling van belastingen, het maken van een boedelbeschrijving, het uitvoeren van het testament, het verdelen van de nalatenschap en overige formaliteiten.

Welke taken de executeur heeft, hangt af van de bevoegdheden die u de executeur in uw testament geeft.

Er zijn drie verschillende vormen van executele:

  • de begrafenisexecuteur (u regelt alleen de begrafenis of crematie);
  • de beheersexecuteur (u regelt de begrafenis/crematie, u moet een boedelbeschrijving maken, u betaalt de schulden, u zorgt dat de legaten worden afgegeven of uitbetaald en u legt aan het eind rekening en verantwoording af aan de erfgenamen);
  • de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (heeft dezelfde taken als de beheersexecuteur, maar in het testament staan ook extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld het verdelen van de nalatenschap of het verkopen van goederen zonder toestemming van de erfgenamen).

Waarom benoemt u een executeur?
Bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden, bij veel erfgenamen of in een complexe nalatenschap kan het verstandig zijn om een executeur te benoemen, zodat één iemand zelfstandig bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

De notaris al executeur
U kunt ervoor kiezen om een notaris van ons kantoor als onafhankelijke derde tot executeur te benoemen. De afwikkeling van nalatenschappen behoort immers tot onze dagelijkse werkzaamheden en wij zorgen ervoor dat de afwikkeling van een nalatenschap in goede banen wordt geleid.

Meer informatie treft u ook aan in onze brochure:
Een erfenis, wat nu?
Hoe regel ik mijn nalatenschap.