Afwikkeling nalatenschappen

Wat moet er allemaal geregeld worden?
Na het overlijden van een dierbare moeten er bepaalde zaken geregeld worden. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het afhandelen van verzekeringen, het voldoen van schulden en het opheffen van bankrekeningen), maar ook afhandeling van belastingen, het maken van een boedelbeschrijving, het uitvoeren van het testament, het verdelen van de nalatenschap en overige formaliteiten. De afwikkeling van een nalatenschap kan enige tijd (circa één á anderhalf jaar) in beslag nemen.

Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Wij kunnen u hierbij veel werk uit handen nemen, bijvoorbeeld door het geven van advies, het optreden als contactpersoon of het opstellen van benodigde akten, stukken of belastingaangiften. Wij zorgen ervoor dat de afwikkeling van een nalatenschap in goede banen wordt geleid.

In sommige gevallen kan de tussenkomst van een notaris ook uitkomst bieden bij de afwikkeling van een nalatenschap. Bijvoorbeeld als geen van de erfgenamen beschikt over voldoende kennis en ervaring of als er teveel onderlinge spanningen zijn of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaat. De notaris kan dan als onafhankelijke derde een goede rol vervullen in de afwikkeling