Aandachtsgebieden ondernemingsrecht

Wij houden ons onder meer bezig met:

 • Oprichting van vennootschappen
 • Statutenwijziging van vennootschappen
 • Aandelenoverdrachten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Vennootschapscontracten (v.o.f., maatschap en c.v.)
 • Fusies en splitsingen
 • Overnames
 • Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdrachten
 • Interne reorganisaties
 • Certificering van aandelen
 • Oprichting verenigingen, coöperaties en stichtingen
 • Statutenwijziging verenigingen, coöperaties en stichtingen

Als u hierover van gedachten wilt wisselen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.