Prijzen leveringsakte

Wat kost de leveringsakte?

€ 675,-

De lage inschrijvingskosten gelden niet in de navolgende gevallen:
 
Bij de levering indien:
-      één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
-      het pand niet op naam staat van alle verkopers of de verkoper (zoals bij verkoop na een vererving);
-      er sprake is van een executeur of bewindvoerder;
-      er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
-      een partij zich legitimeert met een buitenlands identiteitsbewijs;
-      er sprake is van beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid van weg);
-      het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

In een hiervoor vermeld geval is het kadastrale tarief € 49,00 hoger.

Onder de gebruikelijke werkzaamheden worden verstaan, de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de Code HOT (Code Helder Offreren en Tariferen) van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) onder het Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden. Zie: HOT werkzaamheden voor levering.

Maak kennis met ons team >

Direct contact opnemen
  • 074-2911222
Direct contact opnemen