Prijzen Leverings- en hypotheekakte

Wat kosten de beide akten?

€ 970,-
       
De lage inschrijvingskosten gelden niet in de navolgende gevallen:

Bij de levering indien:
-      één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
-      het pand niet op naam staat van alle verkopers of de verkoper (zoals bij verkoop na een vererving);
-      er sprake is van een executeur of bewindvoerder;
-      er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
-      een partij zich legitimeert met een buitenlands identiteitsbewijs;
-      er sprake is van beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid van weg);
-      het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

In een hiervoor vermeld geval is het kadastrale tarief € 49,00 hoger.

Bij de hypotheek:
Wanneer de hypotheek bij een andere bank is afgesloten dan:
-      Rabobank
-      ING Bank
-      ABN AMRO Bank
-      Florius
-      MoneyYou
-      SNS Bank
-      Aegon
-      Regiobank
-      Obvion
-      Munt Hypotheken
-      BLG

Indien de hypotheek bij een andere bank is afgesloten is het kadastrale tarief € 49,00 hoger.
 
Alle gebruikelijke werkzaamheden worden verricht voor het bovenstaande tarief wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
-      alle door Suwijn notarissen opgevraagde gegevens, waaronder legitimatiebewijzen van de (ver)kopers, zijn uiterlijk drie weken voor het passeren van de akten aangeleverd;
-      het gaat om een bestaand pand en met een geheel kadastraal perceel;
-      de beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.
 
Onder de gebruikelijke werkzaamheden worden verstaan, de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de Code HOT (Code Helder Offreren en Tariferen) van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) onder het Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden. Zie: HOT werkzaamheden voor levering en HOT werkzaamheden voor hyportheek.
 

Maak kennis met ons team >

Direct contact opnemen
  • 074-2911222
Direct contact opnemen